Go to content Go to search

Disclaimer

De informatie op deze website (de 'Site') wordt verstrekt door de firma Unilin BV ('UNILIN'). Door deze Site te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

De informatie op de Site is uitsluitend ter informatie bedoeld en wordt verstrekt zonder enige expliciete of impliciete garantie. Hoewel wij alle inspanningen leveren om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen wij de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op de Site zonder voorafgaande kennisgeving of voorafgaande aanvaarding te wijzigen.

UNILIN en zijn bestuurders, werknemers of adviseurs kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door of voortvloeit uit een direct of indirect gebruik van de Site of van de informatie die deze bevat.

UNILIN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen van de Site, schade als gevolg van technische defecten of virussen (of gelijkaardige storende elementen) of door het raadplegen van websites (bijvoorbeeld via hyperlinks) waarnaar op de Site wordt verwezen, of door de informatie die deze websites bevatten.

UNILIN is niet aansprakelijk voor elektronische communicatie via de Site. Dit omvat e-mailcorrespondentie, vertragingen, onderschepping of manipulatie van de communicatie door derde partijen.

De gebruikers van de Site zijn verantwoordelijk voor elke keuze of beslissing die zij maken op basis van informatie die zij op of via de Site hebben verkregen.

De gebruikers van deze Site moeten alle redelijke voorzorgen nemen tegen virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.

Auteursrecht

Alle informatie op deze Site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht berust bij UNILIN. Geen informatie mag worden gereproduceerd of gedistribueerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toelating van UNILIN.

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit (het gebruik van) de Site zullen uitsluitend onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving.

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de informatie die Unilin BV, met maatschappelijke zetel te Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, België (‘UNILIN’), verzamelt via de website waar dit beleid zich bevindt, om u uit te leggen waarom wij deze informatie verzamelen en hoe wij omgaan met de informatie die u ons verstrekt en die wij door uw bezoek aan onze website over u te weten komen. Het feit dat u van deze website gebruikt, impliceert dat u dit beleid aanvaardt. Als u dit beleid niet aanvaardt, verzoeken wij u om onze website niet te gebruiken.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen persoonlijke informatie op twee manieren:

via registratie en informatie die u op bepaalde pagina's van deze website verstrekt of invoert; automatisch, meer bepaald door middel van cookies. Meer informatie over cookies vindt u hieronder.

Wij kunnen uw voornaam en achternaam vragen, uw e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, adres, mobiele of andere telefoonnummer en andere persoonlijke of contactgegevens. We kunnen u ook commentaar, suggesties of andere informatie over onze website, onze producten of diensten of ons bedrijf vragen. Andere specifieke soorten informatie kunnen worden gevraagd in verband met wedstrijden, tombola's, andere promotieaanbiedingen of marketingactiviteiten, met inbegrip van het uploaden van tekst, afbeeldingen, video- of audio-inhoud.

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor de volgende doelen verzameld en verwerkt:

het gebruik en het beheer van de Site in het algemeen, met inbegrip van de verzending en ontvangst van berichten; het leveren van informatie over de eigenschappen, diensten en producten van UNILIN.

We zullen uitsluitend persoonlijke gegevens verwerken die nodig zijn voor de bovenvermelde doelen.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken de persoonlijke gegevens die u verstrekt of die wij verzamelen:

om te antwoorden op directe verzoeken, zoals beschreven op het ogenblik waarop we uw informatie verzamelen, of zoals anders beschreven voordat uw informatie wordt gebruikt; om uw deelname aan wedstrijden, tombola's of andere promotieaanbiedingen of andere marketingactiviteiten te beheren; om u en onze klanten in het algemeen beter te begrijpen; voor andere gewettigde zakelijke doeleinden, waaronder de verzending van mailings en andere marketinginformatie over onze merken en onze bedrijven, waarvan wij denken dat ze u zullen interesseren, via e-mail/post/sms (als u ons bij uw registratie de toelating hebt gegeven om dit te doen).

Wij kunnen de informatie die u verstrekt combineren met andere gegevens die wij uit andere bronnen ontvangen, met inbegrip van informatie die u op andere plaatsen of via andere media hebt verstrekt, bijvoorbeeld via een van onze verbonden websites.

De passieve informatie die wij volgen, onder meer via cookies, wordt gebruikt om uw online-ervaring en de aanbiedingen op onze website, zoals boven beschreven, aan te passen en te verbeteren.

In alle andere dan de bovenvermelde gevallen zullen wij altijd eerst het doel aangeven waarom uw persoonlijke informatie wordt verzameld, voordat wij deze effectief verzamelen of gebruiken.

Uw persoonlijke informatie zal slechts zo lang worden bewaard als nodig is om de bovenvermelde doelen te bereiken, of zo lang als de wet voorschrijft.

Met wie delen we informatie?

Wij verkopen geen persoonlijke informatie aan niet-verbonden derde partijen, maar het is mogelijk dat we uw informatie willen delen met verwerkers die in opdracht van ons handelen, met onze verbonden bedrijven, waaronder ons moederbedrijf en andere merken van UNILIN, of met zakelijke partners zoals derde partijen met wie wij gezamenlijke promoties of programma's uitvoeren en die u meer informatie willen verstrekken over hun merken.

Merk op dat in sommige gevallen uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan verwerkers, verbonden ondernemingen of derde partijen met wie wij gezamenlijke promoties of programma's uitvoeren en die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, in landen waar geen toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens is. U aanvaardt hierbij de overdracht van uw persoonlijke gegevens in dergelijke gevallen.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de vertrouwelijkheid van gegevens, is het mogelijk dat we uw persoonlijke informatie zullen onthullen indien we van mening zijn dat een wet, reglement, gerechtelijk vonnis of wettelijk of overheidsverzoek ons daartoe verplicht. In het onwaarschijnlijke geval dat het geheel of een gedeelte van ons bedrijf door een derde partij zou worden overgenomen, zal uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Zonder enige verplichting aan te gaan, behouden wij ons ook het recht voor om alle mogelijke informatie te verzamelen en te delen waarvan wij menen dat ze nodig is om vermeende fraude, illegale activiteiten, mogelijke schade aan personen of eigendommen te onderzoeken of tegen te gaan, om onszelf en een of meer van onze gebruikers of hun erfgenamen te beschermen, of zoals de wet het anderszins voorschrijft of toelaat.

Onthoud bovendien dat bepaalde delen van onze website interactief kunnen zijn en u de mogelijkheid kunnen geven om informatie te publiceren die andere gebruikers kunnen zien. Als u niet wenst dat uw informatie publiekelijk zichtbaar is, dient u deze delen van de website niet te gebruiken.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de websites die u bezoekt op uw computer worden geplaatst. Ze worden vaak gebruikt om websites te doen werken of efficiënter te doen werken, en om de eigenaars van de website informatie te verstrekken.

Deze website gebruikt cookies:

om uw ervaring te verbeteren en op maat aan te passen. Dit omvat: de bewaring van uw taalvoorkeuren; de bewaring van informatie die u via formulieren invoert; het onthouden van de goederen in uw winkelmandje (indien van toepassing); de analyse van uw gebruik van de Site via Google Analytics.

Als u niet wenst dat cookies worden gebruikt, verzoeken we u om onze website niet te gebruiken, aangezien deze zonder cookies niet efficiënt zal werken.

Deze site gebruikt onder meer de volgende cookies van derde partijen:

[lijst van cookies]

De meeste webbrowsers geven u via de browserinstellingen controle over cookies. Om meer te weten over cookies, te zien welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, kunt www.allaboutcookies.org bezoeken.

Opzeggen

Als u op eender welk moment beslist dat u geen commerciële of promotie-informatie wenst te ontvangen over onze producten of diensten, of over de producten of diensten van onze verbonden bedrijven of zakelijke partners met wie wij gezamenlijke promoties of programma's uitvoeren, kunt u onze opzegpagina gebruiken of op de link klikken die te vinden is in elke promotieboodschap die u van ons ontvangt.

Gelieve op te merken dat ook als u kiest om geen promotionele boodschappen van ons te ontvangen, wij u nog altijd informatie zullen sturen over mogelijke accounts die u bij ons hebt, over elke zakelijke relatie die u met ons hebt, over verzoeken die u hebt gedaan of over onze goederen en diensten (zoals transactieboodschappen over tombola's waaraan u mogelijk hebt deelgenomen).

Uw rechten

U kunt op elk ogenblik gebruik maken van uw recht om al uw persoonlijke gegevens te raadplegen, te verbeteren of te verwijderen, in overeenstemming met de toepasselijke dataprivacywetgeving, door ons een bericht te sturen via het contactformulier. U kunt er ook voor kiezen om niet langer correspondentie in het kader van direct marketingcampagnes te ontvangen en op elk ogenblik gratis en zonder rechtvaardiging verzoeken om geen promotiemateriaal meer te ontvangen.

Veiligheid

Wij gebruiken maatregelen die aan de normen van de sector voldoen om de op deze website verstrekte informatie te beschermen. Hoewel wij ernaar streven om tijdens de bewaring, het gebruik en het delen van de informatie die u ons verstrekt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te vrijwaren, is geen enkele website honderd procent veilig. Wij moedigen u daarom aan gepaste maatregelen te nemen om uzelf te beschermen, onder meer door alle gebruikersnamen en wachtwoorden vertrouwelijk te houden.

Websites van derde partijen

Op bepaalde delen van deze website kunnen wij links naar websites van derde partijen aanbieden. Dit Privacybeleid is echter uitsluitend van toepassing op de website waarop het gepubliceerd is, en beschrijft geen praktijken voor de verzameling van informatie op andere websites, met inbegrip van websites met links naar of van deze website. Deze links worden aangeboden om u van dienst te zijn; houd echter in gedachten dat wij deze derde partijen of hun websites niet controleren. Deze derde partijen zullen een ander Privacybeleid hebben voor de informatie die u verstrekt wanneer u zich op de websites van de derde partijen in kwestie bevindt. Lees het privacybeleid van alle websites aandachtig voordat u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

UNILIN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het (blijven) bestaan van deze sites van derde partijen of voor de informatie die deze verstekken. De opname van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat wij het eens zijn met de inhoud van deze sites of dat er een samenwerking of relatie van eender welke vorm bestaat met deze sites.

Algemene Voorwaarden van de officiële Quick-Step Partner Webshop

Lees deze Algemene Verkoopvoorwaarden zorgvuldig door voordat u uw bestelling plaatst en bewaar een kopie van deze voorwaarden en uw bestelling voor later.

HOUD ER REKENING MEE DAT AANKOPEN VIA DE WEBSHOP RECHTSTREEKS AFKOMSTIG ZIJN VAN GESELECTEERDE RETAILERS (HIERNA "FULFILMENT PARTNERS" GENOEMD), EN DAT UNILIN GEEN PRODUCTEN RECHTSTREEKS VERKOOPT AAN KLANTEN DIE DE WEBSHOP GEBRUIKEN. UW VERKOOPOVEREENKOMST VOOR GOEDEREN GEKOCHT OP DE WEBSHOP IS DIRECT MET DE RELEVANTE FULFILMENT PARTNER, EN UNILIN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN DERGELIJKE VERKOOPOVEREENKOMST IN VERBAND MET ZULKE GOEDEREN OF ANDERSZINS.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Webshop en eventuele aankopen via de Webshop. Ze houden rechten in voor zowel Unilin als de geselecteerde Fulfilment Partner. U dient deze voorwaarden grondig en volledig te lezen voordat u gebruik maakt van of een bestelling plaatst op de Site. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, mag u de Site niet gebruiken.

Unilin baat de Webshop uit om een verkoop rechtstreeks door de Fulfilment Partners mogelijk te maken. Hoewel Unilin betalingen verwerkt en met klanten kan communiceren in verband met bestellingen die op de Webshop zijn geplaatst, doet ze dit als een agent namens de betreffende Fulfilment Partner. Unilin is dan ook niet direct verantwoordelijk voor een eventueel op de Webshop gesloten verkoopovereenkomst.

De informatie op deze Site wordt verstrekt door Unilin. Door gebruik te maken van deze Site erkent u deze gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op de Site te wijzigen, maar als wij wijzigingen aanbrengen aan de onderstaande Algemene Voorwaarden zullen wij u op de hoogte brengen van zulke wijzigingen en u kunt dan contact met ons opnemen om: (i) een overeenkomst te beëindigen voordat de wijzigingen van kracht worden, en (ii) een terugbetaling te ontvangen voor producten die wel zijn betaald maar niet ontvangen.

Als u problemen hebt met betrekking tot een verkoop die op de Webshop is afgesloten, dient u contact op te nemen met de betreffende Fulfilment Partner, tenzij hierna anders wordt aangegeven.

1. Gebruik van de webshop

1.1 Deze Webshop wordt gebruikt als platform voor de verkoop van alle goederen die op de Site worden getoond. De Site is eigendom van Unilin BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 8710 Wielsbeke, België; ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0405.414.072 (hierna 'wij' genoemd). Ons btw-nummer is BE 0405.414.072. Voor hulp kunt u contact met ons opnemen per e-mail (adres: officialwebstore@quick-step.com) of per telefoon (nummer: +32 56 675211).

1.2 Op het moment dat u een bestelling plaatst voor goederen die op de Site worden getoond, moet u een retailer naar keuze (hierna 'Fulfilment Partner') selecteren die de partij zal zijn waarmee u een overeenkomst sluit voor de aankoop van de goederen. Unilin levert namens de Fulfilment Partner / informeert u waar u de bestelde goederen kunt afhalen (zie voorwaarde 4 hieronder). Leverings- / afhaalgegevens worden verstrekt tijdens het check-outproces van de Webshop.

1.3 Indien wij of de Fulfilment Partner contact met u moeten opnemen, nemen wij of de Fulfilment Partner contact met u op via het telefoonnummer, e-mail- of postadres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven.

1.4 Alle bestellingen worden beschouwd als een contractueel aanbod. Aanvaarding vindt plaats vanaf het moment dat u een mail ter bevestiging van uw bestelling ontvangt. Voorafgaand aan de aanvaarding is de Fulfilment Partner niet verplicht om goederen te leveren of beschikbaar te stellen die mogelijk deel uitmaken van uw bestelling. Houd er rekening mee dat de verkoopovereenkomst voor de betreffende goederen tussen u en de betreffende Fulfilment Partner wordt gesloten. De Fulfilment Partner is wettelijk verplicht om goederen aan u te leveren die in overeenstemming zijn met de verkoopovereenkomst. Unilin zal verschillende taken voor u uitvoeren namens de betreffende Fulfilment Partner, inclusief maar niet beperkt tot het beheren van de website en het innen van de betaling namens de Fulfilment Partner. Zoals hierboven beschreven, verleent Unilin zulke diensten echter als een agent van de Fulfilment Partner. De eindfactuur wordt door de Fulfilment Partner aan u geleverd.

1.5 Indien de Fulfilment Partner uw bestelling niet kan accepteren, zullen wij of de Fulfilment Partner u hiervan op de hoogte stellen en worden u geen kosten in rekening gebracht voor de goederen. Het is mogelijk dat de Fulfilment Partner om een aantal redenen niet in staat is om bestellingen te accepteren, waaronder, maar niet beperkt tot, de voorraadniveaus van de betreffende goederen.

1.6 Op de verkoopovereenkomst tussen u en de Fulfilment Partner is uw herroepingsrecht van toepassing (zie voorwaarde 6 hieronder).

1.7 Houd er rekening mee dat het plaatsen van een bestelling op deze website direct een betalingsverplichting met zich meebrengt. U dient daarom deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling op de website plaatst.

1.8 De Fulfilment Partner heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen indien de prijs van de goederen niet in vrijgegeven gelden van u wordt ontvangen (in overeenstemming met voorwaarde 3.1).

1.9 Niets in deze Algemene Voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten als consument onder de geldende wetgeving.

2. Beschrijving en prijs van de goederen

2.1 U vindt een beschrijving van de belangrijkste kenmerken en de prijs van de goederen op de Site.

2.2 De prijzen van de afzonderlijke producten zijn inclusief belastingen, maar exclusief verzendkosten (tenzij anders aangegeven op de Site). Leveringskosten worden toegevoegd aan het totaal verschuldigde bedrag en kunnen worden bekeken in het winkelmandje.

2.3 Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de prijzen die op de Site worden vermeld, correct zijn op het moment dat u uw bestelling plaatst. Indien er binnen 14 dagen na het accepteren van uw bestelling een prijsfout wordt gevonden met betrekking tot een of meer van de door u bestelde goederen, kunt u contact opnemen met onze Klantendienst (met behulp van het telefoonnummer en e-mailadres die zijn verstrekt onder voorwaarde 1.1) of wij of de Fulfilment Partner zullen u zo snel mogelijk op de hoogte stellen met de details van de verkeerd geprijsde goederen. In dat geval wordt u de optie geboden om:

2.3.1 uw bestelling voor de verkeerd geprijsde goederen te annuleren en uw bestelling te herbevestigen tegen de gewijzigde prijzen;

2.3.2 een nieuwe bestelling te plaatsen voor andere goederen; of

2.3.3 de gehele bestelling te annuleren zoals hieronder beschreven; of

Indien u binnen 14 dagen na ontvangst van ons aanbod niet hebt gereageerd door het selecteren van een van de beschikbare opties onder voorwaarden 2.3.1 tot en met 2.3.3 hierboven, wordt uw bestelling onmiddellijk geannuleerd. In deze omstandigheden zal u worden terugbetaald of weer gecrediteerd voor alle bedragen die u hebt betaald voor de verkeerd geprijsde goederen.

2.4 Om enige twijfels weg te nemen: wanneer goederen niet beschikbaar zijn en u andere goederen bij ons bestelt, of wanneer goederen verkeerd geprijsd zijn en u vervolgens zulke goederen tegen de juiste prijs bestelt, zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing op de bestelling en de levering van de betreffende goederen, ongeacht of de bestelling via de Site wordt geplaatst of anderszins.

3. Betaling

3.1 De betaling van de goederen en de leveringskosten kan worden gedaan met een credit- of debetkaart of door middel van een bankoverschrijving. De betreffende bedragen kunnen van uw krediet- of debetkaart worden gehouden vanaf het moment dat u uw bestelling plaatst. U dient de goederen te betalen voordat wij de goederen naar u verzenden.

3.2 Hoewel de betalingen gedaan via de Webshop door Unilin worden verwerkt, gebeurt dit als agent namens de Fulfilment Partner.

4. Levering/beschikbaarheid van goederen

4.1 Unilin levert de goederen namens de Fulfilment Partner aan het adres van uw keuze. Daarom vragen wij u vriendelijk dit adres duidelijk aan ons te melden op het moment dat u uw bestelling plaatst, of op een andere wijze die u werd vermeld.

4.2 Op de Site kunt u een gemiddelde levertijd vinden voor de levering van de goederen. Onder voorbehoud van voorwaarde 4.3, dient u er rekening mee te houden dat deze gemiddelde levertijd slechts een schatting is en dat noch wij, noch de betreffende Fulfilment Partner enige aansprakelijkheid jegens u hebben met betrekking tot het niet nakomen van deze levertijd.

4.3 De effectieve leverdatum wordt door de Fulfilment Partner aangegeven. In ieder geval zal de levering plaatsvinden binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen 30 dagen na de datum van de aanvaarding.

4.4 Indien de levering niet op uw adres kan worden afgeleverd om redenen die onder de controle van de Fulfilment Partner vallen, zal de Fulfilment Partner u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen om het op een andere manier te regelen. Als u de levering niet opnieuw, op een andere manier, regelt, kunt u verantwoordelijk zijn voor redelijke opslagkosten en verdere leveringskosten die de Fulfilment Partner heeft opgelopen.

4.5 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor kosten die u maakt als gevolg van een te late levering. Wij raden u aan om geen installateurs te boeken totdat u uw goederen hebt ontvangen.

5. Risico/eigendom

5.1 De goederen zijn voor uw risico vanaf het moment dat u de goederen ophaalt bij de Fulfilment Partner of, indien de goederen door Unilin namens de Fulfilment Partner worden geleverd aan het adres van uw keuze, vanaf het moment dat u de goederen fysiek in het bezit krijgt.

5.2 De eigendom van de goederen gaat pas op u over op het moment dat wij (namens de Fulfilment Partner) alle aan hem verschuldigde bedragen (in vrijgegeven gelden) volledig hebben ontvangen:

5.2.1 de goederen en

5.2.2 alle andere bedragen die uit welke hoofde dan ook aan ons of de Fulfilment Partner verschuldigd zijn of worden.

6. Herroepingsrecht, andere manieren voor u om de overeenkomst te annuleren en retourproces

6.1 Om gebruik te maken van uw rechten op grond van deze sectie, kunt u onze Klantendienst bellen om uw beslissing te melden (met behulp van het telefoonnummer dat is opgegeven onder voorwaarde 1.1), of gebruik maken van het model van het annuleringsformulier dat u aan het einde van dit document kunt vinden. Houd er rekening mee dat u wordt gevraagd om ons de details van de bestelde goederen te geven (met inbegrip van maar niet beperkt tot het bestelnummer).

6.2 Nadat u telefonisch uw voornemen kenbaar heeft gemaakt, zal de Fulfilment Partner (of wij namens de Fulfilment Partner) u per e-mail (met behulp van het door u opgegeven e-mailadres) bevestigen dat de overeenkomst wordt ingetrokken.

Herroepingsrecht

6.3 U hebt het recht om de verkoopovereenkomst tussen u en de Fulfilment Partner zonder betaling van extra kosten en zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 kalenderdagen na ontvangst van de door u bestelde goederen (hierna ‘Herroepingstermijn’).

6.4 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht na ontvangst van de goederen, bent u verantwoordelijk voor het retourneren van de goederen aan de Fulfilment Partner op uw eigen kosten en risico en via het transportmiddel van uw keuze. De goederen en de verpakking moeten in goede staat van wederverkoop worden geretourneerd naar de vestiging van de Fulfilment Partner (het adres van de Fulfilment Partner vindt u in de mail ter bevestiging van de bestelling van de Fulfilment Partner), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop u ons uw besluit tot herroeping van de overeenkomst in overeenstemming met deze voorwaarde hebt meegedeeld.

In het geval dat de Fulfilment Partner de goederen bij u thuis heeft geleverd, kunt u de Fulfilment Partner verzoeken de bestelde goederen op te halen. De Fulfilment Partner moet dit verzoek tot ophaling binnen de herroepingstermijn ontvangen en zal u een bedrag van £ 50 aan ophaalkosten in rekening brengen.

6.5 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal de Fulfilment Partner alle door u betaalde bedragen zonder onnodige vertraging terugbetalen, inclusief de minimale leveringskosten voor de goederen wanneer deze naar u werden verzonden en in elk geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop wij op de hoogte werden gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om enige twijfels weg te nemen: de Fulfilment Partner hoeft de kosten voor het retourneren van de goederen niet te vergoeden, tenzij de goederen gebrekkig zijn.

6.6 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht en de goederen werden beschadigd door een overmatige behandeling, die verder gaat dan wat redelijk is om de goederen te inspecteren, kan de Fulfilment Partner u een bedrag in rekening brengen dat gelijk is aan de kosten die wij maken als gevolg van het waardeverlies van de goederen.

Overige rechten

6.7 Indien de goederen gebrekkig zijn of verkeerd zijn omschreven:

6.7.1 kunt u eventuele vragen of klachten over het product aan ons kenbaar maken via bovenstaande contactgegevens (in welk geval wij de vraag of klacht namens de Fulfilment Partner in behandeling nemen) of kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Fulfilment Partner; en

6.7.2. kunt u een reparatie of een vervanging aanvragen of ons of de Fulfilment Partner informeren dat u de overeenkomst wilt beëindigen en de betreffende goederen wilt weigeren en retourneren.

7. Garantie van de Fulfilment Partner

7.1 De Fulfilment Partner garandeert dat de via onze site gekochte goederen van voldoende kwaliteit zijn en redelijkerwijze geschikt zijn voor alle doeleinden waarvoor zulke goederen gewoonlijk worden geleverd.

7.2 Voor eventuele klachten over de ontvangen goederen (inclusief beschadigde, defecte of ontbrekende goederen) kunt u telefonisch contact opnemen met onze Klantendienst (via het telefoonnummer dat is opgegeven onder voorwaarde 1.1). Wij zullen uw klacht namens de Fulfilment Partner onderzoeken en, met inachtneming van uw wettelijke rechten als klant, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, in behandeling nemen. Houd er rekening mee dat wij eventuele klachten alleen in behandeling zullen nemen als agent van de Fulfilment Partner. Wij hebben geen directe aansprakelijkheid jegens u uit hoofde van de verkoopovereenkomst voor de goederen.

7.3 Anderszins kunnen klachten worden gericht aan de Fulfilment Partner.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Als wij ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn wij alleen verantwoordelijk voor de voorzienbare verliezen die u hierdoor lijdt. Een verlies is voorzienbaar als zowel Unilin als u wist dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als het specifiek werd besproken. Noch Unilin, noch een van haar bestuurders, werknemers of adviseurs is echter aansprakelijk voor de volgende verliezen die worden veroorzaakt door of voortvloeien uit het gebruik van de Site of de informatie die deze bevat:

  • elk verlies of elke schade die niet te voorzien is; en
  • eventuele winst- of omzetderving, aangezien onze producten uitsluitend op individuele basis aan u worden geleverd.

Unilin is niet aansprakelijk voor eventuele onvoorzienbare verliezen die u lijdt als gevolg van onderbrekingen van de Site, voor schade die wordt veroorzaakt door technische defecten of virussen (of soortgelijke storende elementen) of door het raadplegen of gebruiken van websites (bijvoorbeeld via hyperlinks) waarnaar op de Site wordt verwezen, noch door de informatie die op deze websites wordt verstrekt.

Unilin is met name niet aansprakelijk voor eventuele onvoorzienbare verliezen die u lijdt als gevolg van elektronische communicatie via de Site. Dit omvat e-mailcorrespondentie, vertragingen, onderschepping en manipulatie door derden.

Unilin sluit echter haar aansprakelijkheid niet uit of beperkt deze niet tot u wanneer dit onwettig zou zijn, en in het bijzonder sluiten we onze aansprakelijkheid niet uit of beperken we deze niet voor:

  • enig overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers;
  • fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken; of
  • een inbreuk op uw recht om bevredigende producten te ontvangen, bijvoorbeeld producten die voldoen aan de beschrijving ervan, die voldoen aan een eventueel verstrekt monster, die van bevredigende kwaliteit zijn en die geschikt zijn voor het beoogde doel.

De gebruikers van de Site zijn verantwoordelijk voor elke keuze of beslissing die zij maken op basis van informatie die zij op of via de Site hebben verkregen.

De gebruikers van deze Site moeten alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen tegen virussen, bugs, Trojaanse paarden, enz.

9. Auteursrecht

Alle informatie op deze Site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht berust bij Unilin. Geen enkele informatie mag worden gereproduceerd of gedistribueerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Unilin.

Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit (het gebruik van) deze Site zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische Wet.

10. Afbeeldingen

De productafbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en het product en de productverpakking kunnen enigszins afwijken van het eigenlijke product door beperkingen van de browsersoftware, de camera-instellingen en de instellingen van de monitor/het scherm. Wij raden alle klanten aan de goederen te bekijken in de gebouwen van een Fulfilment Partner of door middel van een monster dat beschikbaar is via de Site.

11. Ontheffing

Indien wij of de Fulfilment Partner er niet onmiddellijk op staan dat u een actie uitvoert die volgens deze voorwaarden is vereist, of indien we het vragen om een dergelijke actie uit te voeren uitstellen, kunnen we u toch vragen om een dergelijke actie op een later tijdstip uit te voeren.

12. Vertragingen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van een van onze verplichtingen indien de vertraging of niet-nakoming het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden die buiten onze redelijke controle vallen. Indien zulke gebeurtenissen zich echter voordoen, zullen wij contact met u opnemen om u zo snel mogelijk te informeren en zullen wij stappen ondernemen om de gevolgen van de vertraging voor u tot een minimum te beperken.

13. Scheiding

Indien een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling worden afgescheiden en zal de rest van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven alsof deze Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen met de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling verwijderd.

14. Toepasselijk recht en jurisdictie

14.1 Deze voorwaarden voor de verkoop van de goederen zijn onderworpen aan de Belgische Wet en de Belgische rechtbanken zullen bevoegd zijn voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst.

14.2 Bovendien biedt alternatieve geschillenbeslechting een onafhankelijk orgaan de mogelijkheid om geschillen te onderzoeken en te beslechten zonder dat er een rechtbank bij betrokken hoeft te worden. Geschillen kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan het platform voor online-geschillenbeslechting van de Europese Commissie op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.

15. Andere belangrijke voorwaarden

15.1 Zowel Unilin als de Fulfilment Partner kunnen hun rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen en ervoor zorgen dat uw rechten uit hoofde van een overeenkomst niet worden geschaad door een dergelijke overdracht.

15.2 U kunt uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij hiermee schriftelijk instemmen.

15.3 Elke betreffende Fulfilment Partner is gerechtigd om de rechten en disclaimers die ten behoeve van de Fulfilment Partners zijn gespecificeerd, zoals uiteengezet in deze voorwaarden, af te dwingen.

 

MODEL ANNULERINGSFORMULIER

(Vul dit formulier in en stuur het terug alleen als u zich wilt terugtrekken uit de overeenkomst)

UNILIN BV, met e-mailadres: service.belux@unilin.com en telefoonnummer: +32 56 675656.

Ik/Wij [*] verklaar/verklaren bij dezen dat Ik/Wij [*] mijn/onze [*] verkoopovereenkomst voor de volgende goederen [*]/voor de levering van de volgende dienst [*] annuleer/annuleren,

Besteld op [*]/ontvangen op [*],

Naam van consument(en),

Adres van consument(en),

Handtekening van consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

[*] Schrappen wat niet past

Ingangsdatum en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken dit beleid op elk ogenblik te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of gedeelten ervan te verwijderen. Bezoek deze pagina regelmatig om de laatste versie van dit beleid te lezen. Door deze website na de publicatie van wijzigingen te blijven gebruiken, aanvaardt u de wijzigingen. Wij zullen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens echter niet zonder uw toestemming met terugwerkende kracht wijzigen.

Dit beleid is opgesteld en in werking getreden op 25 mei 2020.

Vragen

Als u verzoeken of vragen hebt aangaande dit beleid, of als u uw gegevens wilt updaten, kunt u ons bereiken op:

Unilin BV - division Flooring
Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke
België
Tel. +32 56 675211

U kunt ook een bericht sturen via het contactformulier.