Disclaimer

De informatie op deze website (de 'Site') wordt verstrekt door de firma Unilin BV ('UNILIN'). Door deze Site te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

De informatie op de Site is uitsluitend ter informatie bedoeld en wordt verstrekt zonder enige expliciete of impliciete garantie. Hoewel wij alle inspanningen leveren om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen wij de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op de Site zonder voorafgaande kennisgeving of voorafgaande aanvaarding te wijzigen.

UNILIN en zijn bestuurders, werknemers of adviseurs kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door of voortvloeit uit een direct of indirect gebruik van de Site of van de informatie die deze bevat.

UNILIN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen van de Site, schade als gevolg van technische defecten of virussen (of gelijkaardige storende elementen) of door het raadplegen van websites (bijvoorbeeld via hyperlinks) waarnaar op de Site wordt verwezen, of door de informatie die deze websites bevatten.

UNILIN is niet aansprakelijk voor elektronische communicatie via de Site. Dit omvat e-mailcorrespondentie, vertragingen, onderschepping of manipulatie van de communicatie door derde partijen.

De gebruikers van de Site zijn verantwoordelijk voor elke keuze of beslissing die zij maken op basis van informatie die zij op of via de Site hebben verkregen.

De gebruikers van deze Site moeten alle redelijke voorzorgen nemen tegen virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.

Auteursrecht

Alle informatie op deze Site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht berust bij UNILIN. Geen informatie mag worden gereproduceerd of gedistribueerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toelating van UNILIN.

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit (het gebruik van) de Site zullen uitsluitend onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving.

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de informatie die Unilin BV, met maatschappelijke zetel te Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, België (‘UNILIN’), verzamelt via de website waar dit beleid zich bevindt, om u uit te leggen waarom wij deze informatie verzamelen en hoe wij omgaan met de informatie die u ons verstrekt en die wij door uw bezoek aan onze website over u te weten komen. Het feit dat u van deze website gebruikt, impliceert dat u dit beleid aanvaardt. Als u dit beleid niet aanvaardt, verzoeken wij u om onze website niet te gebruiken.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen persoonlijke informatie op twee manieren:

via registratie en informatie die u op bepaalde pagina's van deze website verstrekt of invoert; automatisch, meer bepaald door middel van cookies. Meer informatie over cookies vindt u hieronder.

Wij kunnen uw voornaam en achternaam vragen, uw e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, adres, mobiele of andere telefoonnummer en andere persoonlijke of contactgegevens. We kunnen u ook commentaar, suggesties of andere informatie over onze website, onze producten of diensten of ons bedrijf vragen. Andere specifieke soorten informatie kunnen worden gevraagd in verband met wedstrijden, tombola's, andere promotieaanbiedingen of marketingactiviteiten, met inbegrip van het uploaden van tekst, afbeeldingen, video- of audio-inhoud.

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor de volgende doelen verzameld en verwerkt:

het gebruik en het beheer van de Site in het algemeen, met inbegrip van de verzending en ontvangst van berichten; het leveren van informatie over de eigenschappen, diensten en producten van UNILIN.

We zullen uitsluitend persoonlijke gegevens verwerken die nodig zijn voor de bovenvermelde doelen.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken de persoonlijke gegevens die u verstrekt of die wij verzamelen:

om te antwoorden op directe verzoeken, zoals beschreven op het ogenblik waarop we uw informatie verzamelen, of zoals anders beschreven voordat uw informatie wordt gebruikt; om uw deelname aan wedstrijden, tombola's of andere promotieaanbiedingen of andere marketingactiviteiten te beheren; om u en onze klanten in het algemeen beter te begrijpen; voor andere gewettigde zakelijke doeleinden, waaronder de verzending van mailings en andere marketinginformatie over onze merken en onze bedrijven, waarvan wij denken dat ze u zullen interesseren, via e-mail/post/sms (als u ons bij uw registratie de toelating hebt gegeven om dit te doen).

Wij kunnen de informatie die u verstrekt combineren met andere gegevens die wij uit andere bronnen ontvangen, met inbegrip van informatie die u op andere plaatsen of via andere media hebt verstrekt, bijvoorbeeld via een van onze verbonden websites.

De passieve informatie die wij volgen, onder meer via cookies, wordt gebruikt om uw online-ervaring en de aanbiedingen op onze website, zoals boven beschreven, aan te passen en te verbeteren.

In alle andere dan de bovenvermelde gevallen zullen wij altijd eerst het doel aangeven waarom uw persoonlijke informatie wordt verzameld, voordat wij deze effectief verzamelen of gebruiken.

Uw persoonlijke informatie zal slechts zo lang worden bewaard als nodig is om de bovenvermelde doelen te bereiken, of zo lang als de wet voorschrijft.

Met wie delen we informatie?

Wij verkopen geen persoonlijke informatie aan niet-verbonden derde partijen, maar het is mogelijk dat we uw informatie willen delen met verwerkers die in opdracht van ons handelen, met onze verbonden bedrijven, waaronder ons moederbedrijf en andere merken van UNILIN, of met zakelijke partners zoals derde partijen met wie wij gezamenlijke promoties of programma's uitvoeren en die u meer informatie willen verstrekken over hun merken.

Merk op dat in sommige gevallen uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan verwerkers, verbonden ondernemingen of derde partijen met wie wij gezamenlijke promoties of programma's uitvoeren en die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, in landen waar geen toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens is. U aanvaardt hierbij de overdracht van uw persoonlijke gegevens in dergelijke gevallen.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de vertrouwelijkheid van gegevens, is het mogelijk dat we uw persoonlijke informatie zullen onthullen indien we van mening zijn dat een wet, reglement, gerechtelijk vonnis of wettelijk of overheidsverzoek ons daartoe verplicht. In het onwaarschijnlijke geval dat het geheel of een gedeelte van ons bedrijf door een derde partij zou worden overgenomen, zal uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Zonder enige verplichting aan te gaan, behouden wij ons ook het recht voor om alle mogelijke informatie te verzamelen en te delen waarvan wij menen dat ze nodig is om vermeende fraude, illegale activiteiten, mogelijke schade aan personen of eigendommen te onderzoeken of tegen te gaan, om onszelf en een of meer van onze gebruikers of hun erfgenamen te beschermen, of zoals de wet het anderszins voorschrijft of toelaat.

Onthoud bovendien dat bepaalde delen van onze website interactief kunnen zijn en u de mogelijkheid kunnen geven om informatie te publiceren die andere gebruikers kunnen zien. Als u niet wenst dat uw informatie publiekelijk zichtbaar is, dient u deze delen van de website niet te gebruiken.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de websites die u bezoekt op uw computer worden geplaatst. Ze worden vaak gebruikt om websites te doen werken of efficiënter te doen werken, en om de eigenaars van de website informatie te verstrekken.

Deze website gebruikt cookies:

om uw ervaring te verbeteren en op maat aan te passen. Dit omvat: de bewaring van uw taalvoorkeuren; de bewaring van informatie die u via formulieren invoert; het onthouden van de goederen in uw winkelmandje (indien van toepassing); de analyse van uw gebruik van de Site via Google Analytics.

Als u niet wenst dat cookies worden gebruikt, verzoeken we u om onze website niet te gebruiken, aangezien deze zonder cookies niet efficiënt zal werken.

Deze site gebruikt onder meer de volgende cookies van derde partijen:

[lijst van cookies]

De meeste webbrowsers geven u via de browserinstellingen controle over cookies. Om meer te weten over cookies, te zien welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, kunt www.allaboutcookies.org bezoeken.

Opzeggen

Als u op eender welk moment beslist dat u geen commerciële of promotie-informatie wenst te ontvangen over onze producten of diensten, of over de producten of diensten van onze verbonden bedrijven of zakelijke partners met wie wij gezamenlijke promoties of programma's uitvoeren, kunt u onze opzegpagina gebruiken of op de link klikken die te vinden is in elke promotieboodschap die u van ons ontvangt.

Gelieve op te merken dat ook als u kiest om geen promotionele boodschappen van ons te ontvangen, wij u nog altijd informatie zullen sturen over mogelijke accounts die u bij ons hebt, over elke zakelijke relatie die u met ons hebt, over verzoeken die u hebt gedaan of over onze goederen en diensten (zoals transactieboodschappen over tombola's waaraan u mogelijk hebt deelgenomen).

Uw rechten

U kunt op elk ogenblik gebruik maken van uw recht om al uw persoonlijke gegevens te raadplegen, te verbeteren of te verwijderen, in overeenstemming met de toepasselijke dataprivacywetgeving, door ons een bericht te sturen via het contactformulier. U kunt er ook voor kiezen om niet langer correspondentie in het kader van direct marketingcampagnes te ontvangen en op elk ogenblik gratis en zonder rechtvaardiging verzoeken om geen promotiemateriaal meer te ontvangen.

Veiligheid

Wij gebruiken maatregelen die aan de normen van de sector voldoen om de op deze website verstrekte informatie te beschermen. Hoewel wij ernaar streven om tijdens de bewaring, het gebruik en het delen van de informatie die u ons verstrekt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te vrijwaren, is geen enkele website honderd procent veilig. Wij moedigen u daarom aan gepaste maatregelen te nemen om uzelf te beschermen, onder meer door alle gebruikersnamen en wachtwoorden vertrouwelijk te houden.

Websites van derde partijen

Op bepaalde delen van deze website kunnen wij links naar websites van derde partijen aanbieden. Dit Privacybeleid is echter uitsluitend van toepassing op de website waarop het gepubliceerd is, en beschrijft geen praktijken voor de verzameling van informatie op andere websites, met inbegrip van websites met links naar of van deze website. Deze links worden aangeboden om u van dienst te zijn; houd echter in gedachten dat wij deze derde partijen of hun websites niet controleren. Deze derde partijen zullen een ander Privacybeleid hebben voor de informatie die u verstrekt wanneer u zich op de websites van de derde partijen in kwestie bevindt. Lees het privacybeleid van alle websites aandachtig voordat u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

UNILIN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het (blijven) bestaan van deze sites van derde partijen of voor de informatie die deze verstekken. De opname van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat wij het eens zijn met de inhoud van deze sites of dat er een samenwerking of relatie van eender welke vorm bestaat met deze sites.


Algemene voorwaarden officiële Quick-Step webshop

Lees deze algemene verkoopvoorwaarden aandachtig voordat u een bestelling plaatst en bewaar een exemplaar van deze voorwaarden en van uw bestelling voor het geval dat u deze later nodig hebt.

1.Gebruik van de webshop

1.1 Deze webshop wordt gebruikt als een platform voor de verkoop van alle goederen die op onze website worden getoond. De website is eigendom van Unilin BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke en hoofdactiviteit in BE-8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 3, in België geregistreerd met het ondernemingsnummer 0405.414.072 (hierna 'wij' of 'we' of 'ons' of 'onze'). Gelieve voor bijstand contact met ons op te nemen via e-mail (adres: officialwebstore@quick-step.com) of telefoon (nummer: 08448118287).

1.2 De inhoud van de pagina's van de website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Deze kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1.3 Wanneer u op onze website geadverteerde goederen bestelt, kunt u een verkooppunt kiezen (hierna 'Uitvoerende partner') dat de bestelde goederen zal leveren of waar u de bestelde goederen kunt ophalen (zie voorwaarde 4 hierna). De Uitvoerende Partner die u hebt gekozen, zal u de details over de levering/ophaling verstrekken.

1.4 Alle bestellingen worden beschouwd als een voorstel tot overeenkomst en moeten dus door de geselecteerde Uitvoerende Partner worden aanvaard (hierna 'Aanvaarding'). De Aanvaarding gebeurt op het ogenblik dat u de mail met de bevestiging van de bestelling door de Uitvoerende Partner ontvangt. Voor de Aanvaarding is de Uitvoerende Partner niet verplicht goederen die deel kunnen uitmaken van uw bestelling te leveren/beschikbaar te stellen.

1.5 De overeenkomst is onderhevig aan uw herroepingsrecht (zie voorwaarde 6 hierna).

1.6 Onthoud dat een bestelling op deze website direct een verplichting tot betaling inhoudt.

1.7 Wij hebben het recht de overeenkomst op te zeggen als we de prijs van de goederen niet in onbezwaarde middelen van u ontvangen (in overeenstemming met voorwaarde 3.1).

1.8 Niets in deze Algemene voorwaarden zal afbreuk doen aan uw wettelijke rechten als consument volgens de toepasselijke wetgeving.

2. Beschrijving en prijs van de goederen

2.1 U vindt op onze website een beschrijving van de belangrijkste kenmerken, samen met de prijzen van de goederen.

2.2 De prijzen van individuele producten zijn inclusief heffingen maar exclusief leveringskosten (tenzij anders vermeld op onze website). De leveringskosten zullen aan het totale verschuldigde bedrag worden toegevoegd en kunnen in het winkelmandje worden bekeken.

2.3 We stellen alles in het werk om te verzekeren dat de op onze website vermelde prijzen accuraat zijn op het moment dat u uw bestelling plaatst. Als binnen 14 dagen na het aanvaarden van uw bestelling een prijsfout wordt ontdekt voor een of meer goederen die u hebt besteld, kunt u contact opnemen met onze Klantendienst (telefoonnummer en e-mailadres worden vermeld in voorwaarde 1.1) of zullen wij u zo snel mogelijk over de verkeerd geprijsde goederen informeren. We bieden u in dat geval de keuze om:

2.3.1 uw bestelling van de verkeerd geprijsde goederen te annuleren en uw bestelling opnieuw te bevestigen, aan de aangepaste prijzen;

2.3.2 een nieuwe bestelling van andere goederen te plaatsen;

2.3.3 de volledige bestelling te annuleren; of

als u binnen de 14 dagen na de ontvangst van ons aanbod niet hebt gereageerd door een van de beschikbare opties in de voorwaarden 2.3.1 tot 2.3.3 te kiezen, wordt ervan uitgegaan dat u de optie van 2.3.3 hebt gekozen en wordt uw bestelling onmiddellijk geannuleerd. In deze gevallen zullen we elke som die u voor de verkeerd geprijsde goederen hebt betaald, terugbetalen of crediteren.

2.4 Voor alle duidelijkheid, als goederen niet beschikbaar zijn en u alternatieve goederen bij ons bestelt, of als goederen verkeerd geprijsd zijn en u achteraf dergelijke goederen tegen de correcte prijs bestelt, zullen deze verkoopvoorwaarden van toepassing zijn op de bestelling en de levering van de relevante goederen, ongeacht of de bestelling via onze website of langs een andere weg is geplaatst.

3. Betaling

3.1 U kunt de goederen en de leveringskosten met een kredietkaart of een debetkaart betalen. Uw kredietkaart of debetkaart kan worden gedebiteerd zodra u de bestelling plaatst.

4. Levering/beschikbaarheid van goederen

4.1 De Uitvoerende Partner zal de goederen leveren op het door u gekozen adres. We verzoeken u daarom vriendelijk dit adres duidelijk kenbaar te maken aan de Uitvoerende Partner.

4.2 U vindt op onze website de gemiddelde leveringstermijn van de goederen. Merk op dat deze gemiddelde leveringstermijn slechts een schatting is en dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen indien deze niet wordt nageleefd.

4.3 De effectieve leveringsdatum zal door de Uitvoerende Partner worden gespecificeerd. Hoe dan ook zal de levering, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, plaatsvinden binnen een redelijke termijn na de datum van de Aanvaarding.

4.4 Als de levering op uw adres niet kan gebeuren om redenen waarover de Uitvoerende Partner controle heeft, dan zal de Uitvoerende Partner u zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

4.5 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor kosten die u als gevolg van een laattijdige levering zou oplopen. Wij raden u aan om geen plaatsers te boeken voordat u de goederen hebt ontvangen.

5 Risico/eigendom

5.1 De goederen zijn voor uw risico van op het terrein van de Uitvoerende Partner ophaalt of, als deze door de Uitvoerende Partner op het door jou gekozen adres worden afgeleverd, vanaf het ogenblik waarop de goederen fysiek in uw bezit komen.

5.2 Het eigendomsrecht van de goederen gaat pas op u over vanaf het moment dat we de volledige betaling (in beschikbare middelen) hebben ontvangen van alle sommen die verschuldigd zijn voor:

5.2.1 de goederen, en

5.2.2 alle andere sommen die u ons om eender welke reden verschuldigd bent of zult zijn.

6. Recht op annulering en retourprocedure

6.1 U hebt het recht om de overeenkomst op elk ogenblik te annuleren, zonder betaling van bijkomende kosten en zonder een reden op te geven, tot 14 dagen nadat u de goederen hebt ontvangen (hierna ‘Opzeggingsperiode’).

6.2 Om gebruik te maken van uw recht op annulering, moet u onze Klantendienst bellen om uw beslissing om de overeenkomst te annuleren te melden (u vindt het telefoonnummer in voorwaarde 1.1). Merk op dat de Klantendienst u de details van de bestelde goederen zal vragen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het bestelnummer).

6.3 Na uw telefonische opzegging zullen wij via e-mail (naar het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt) bevestigen dat de overeenkomst geannuleerd is.

6.4 Behalve in het geval van defecte of verkeerd beschreven goederen bent u, als u na de ontvangst van de goederen gebruik maakt van uw recht om het contract op te zeggen, verantwoordelijk voor de retour van de goederen naar de Uitvoerende Partner, op uw kosten en risico, met een vervoerwijze naar keuze. De goederen en de verpakking moeten worden teruggestuurd naar de maatschappelijke zetel/de terreinen van de Uitvoerende Partner (u vindt het adres van de Uitvoerende Partner in de Aanvaarding), in een perfecte staat om ze opnieuw te verkopen. Dit moet zonder onnodige vertraging gebeuren en hoe dan ook nooit later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop u ons kennis hebt gegeven van uw beslissing om de overeenkomst te annuleren, in overeenstemming met deze voorwaarde.

Als de Uitvoerende Partner de goederen in uw woning heeft afgeleverd, kunt u de Uitvoerende Partner vragen om de bestelde goederen te komen ophalen. De Uitvoerende Partner moet dit verzoek binnen de Opzeggingsperiode ontvangen en zal u een ophaalvergoeding van €50 (of een gelijkwaardige vergoeding) aanrekenen.

6.5 Wij zullen elke som die u hebt betaald zonder onnodige vertraging terugstorten, hoe dan ook niet later dan 30 dagen vanaf de dag dat wij in kennis werden gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te annuleren.

6.6 Behalve in het geval van defecte of verkeerd beschreven goederen kunnen wij, als de goederen niet worden teruggestuurd volgens de bepalingen van deze Algemene voorwaarden, u een som aanrekenen die gelijk is aan de kosten die wij oplopen door uw verzuim om de goederen volgens deze Algemene voorwaarden terug te sturen.

7. Garantie

7.1 Wij garanderen dat elk product dat u via onze website aankoopt van goede kwaliteit en binnen de grenzen van de redelijkheid geschikt is voor alle toepassingen waarvoor goederen van dit type normaal worden geleverd.

7.2 Raadpleeg voor alle klachten over de ontvangen goederen (bijvoorbeeld beschadigde / defecte / ontbrekende goederen …) onze klantendienst via de telefoon (u vindt het telefoonnummer bij voorwaarde 1.1). Wij zullen uw klacht onderzoeken en deze met naleving van uw wettelijke consumentenrechten zo snel mogelijk behandelen.

7.3 Raadpleeg onze website voor specifieke garantie-informatie. Deze garantie doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument.

8. Aansprakelijkheidsbeperking

8.1 Als u een consument bent, zullen wij niet tegenover u aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade of voor de kosten van de aankoop van vervangende producten indien:

8.1.1 onze werknemers of agenten geen inbreuk hebben gemaakt op een wettelijke verplichting tegenover u;
8.1.2 het verlies of de schade geen redelijk voorzienbaar gevolg is van een dergelijke inbreuk;
8.1.3 een toename van het verlies of de schade het gevolg is van een inbreuk door u op een voorwaarde van dit contract;
8.1.4 het verlies of de schade/de kosten van de aankoop van vervangende producten het gevolg zijn van het gebruik van de website of het onvermogen om deze te gebruiken, of van producten die werden gekocht of verkregen of boodschappen die werden ontvangen of transacties die werden verricht via de website, of van de ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw verzendingen of gegevens of enige informatie op deze website, ook indien wij in kennis zijn gesteld van de mogelijkheid tot dergelijke schade.

8.2 Voor de plaatsing, de assemblage en het onderhoud van de vloeren verwijzen wij naar de instructies op onze website.

9. Afbeeldingen

Afbeeldingen van producten dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen verschillen van de werkelijke producten, als gevolg van beperkingen van de browsersoftware, camera-instellingen, instellingen monitors/schermen enz. Wij raden alle klanten aan de goederen op de terreinen van een Uitvoerende Partner of door middel van een via onze website verkrijgbaar staal te bekijken.

10. Afstand

Geen enkele verklaring van afstand (expliciet of impliciet) van ons om een van onze rechten volgens dit contract af te dwingen, doet afbreuk aan onze rechten om die rechten in de toekomst wel af te dwingen.


11. Overmacht

Wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging of verzuim om enige van onze verplichtingen uit te voeren, indien de vertraging of het verzuim voortvloeit uit omstandigheden buiten onze redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, lock-outs, ongevallen, oorlog, brand, de uitval van fabrieken of machines of een schaarste aan of onbeschikbaarheid van grondstoffen uit een natuurlijke bron, en wij zullen recht hebben op een redelijk uitstel van onze verplichtingen.

12. Afscheiding

Indien een bevoegde rechtbank enige bepaling van deze Algemene voorwaarden om eender welke reden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar verklaart, zal deze bepaling worden afgescheiden en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven, als waren deze Algemene voorwaarden zonder de ongeldige, onwettige of onafdwingbare bepaling aanvaard.

13. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Deze verkoopvoorwaarden voor de goederen zijn onderworpen aan de relevante wetten van het Verenigd Koninkrijk/Ierland en van de Europese Unie. De rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk/Ierland zullen bevoegd zijn voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst.

14 Onze rechten om deze algemene bepalingen te wijzigen

14.1 Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

14.2 U zult gebonden zijn aan het beleid en de Algemene voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik dat u goederen bij ons bestelt, tenzij een wet of een overheidsinstantie een wijziging van deze Algemene voorwaarden verplicht (in dat geval zal de wijziging van toepassing zijn op bestellingen die u in het verleden hebt geplaatst).


Ingangsdatum en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken dit beleid op elk ogenblik te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of gedeelten ervan te verwijderen. Bezoek deze pagina regelmatig om de laatste versie van dit beleid te lezen. Door deze website na de publicatie van wijzigingen te blijven gebruiken, aanvaardt u de wijzigingen. Wij zullen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens echter niet zonder uw toestemming met terugwerkende kracht wijzigen.

Dit beleid is opgesteld en in werking getreden op 15 januari 2013.

Vragen

Als u verzoeken of vragen hebt aangaande dit beleid, of als u uw gegevens wilt updaten, kunt u ons bereiken op:

Unilin BV - division Flooring
Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke
België
Tel. +32 56 675211

U kunt ook een bericht sturen via het contactformulier.