Go to content Go to search
Quick-Steps duurzame laminaatvloeren

DUURZAME
LAMINAATVLOEREN

Quick-Step-laminaatvloeren: gebaseerd op een kern van duurzaamheid

Als Europese koploper in laminaatvloeren zien wij het als onze plicht om onze vloeren zo duurzaam mogelijk te produceren. Daarom gebruiken wij enkel herwonnen hout uit duurzaam beheerde bossen en gereglementeerde bronnen om onze honger naar innovatieve dessins en natuurlijke schoonheid te stillen.

Zorgzaam met hout


Veilige opslag van CO2

Als hernieuwbare bron spelen bomen een cruciale rol bij de bestrijding van de klimaatverandering. Ze nemen CO2 op en slaan het veilig op voor de rest van hun leven. Zelfs wanneer het hout gebruikt wordt – bijvoorbeeld in een laminaatvloer – blijft de CO2 ingekapseld. Daarom vermijden wij zo lang mogelijk verbranding, waarbij de CO2 weer vrijkomt – vandaar de levenslange garantie op je vloeren tot 25 jaar.


Een tweede leven voor hout

Bomen stimuleren eveneens de biodiversiteit en bieden voedsel en onderdak aan dieren. Dat is nog een reden waarom de houten vezelplaat met hoge dichtheid in de kern van ons laminaat uitsluitend herwonnen hout bevat. Het gaat om hout dat ingezameld wordt bij zagerijen en via processen uit duurzaam bosbeheer en wegonderhoud…, dat anders verbrand of vernietigd zou worden. Dus in plaats van nieuwe bomen te rooien, gebruiken wij enkel bijproducten van hout.


PEFC-gecertificeerd

Onze laminaatvloeren dragen het PEFC-label – samen met FSC het meest vertrouwde certificaat op vlak van een duurzame bevoorrading. Dit garandeert dat ons herwonnen hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen of gereglementeerde bronnen, waardoor oerbossen beschermd worden en illegale houtwinning met een risicoanalyse voorkomen wordt. Op die manier weten we zeker dat onze houtwinning niet bijdraagt tot ontbossing.

De kern van onze Quick-Step-laminaatvloeren is gemaakt van 100% herwonnen hout

Gezonde binnenlucht


Sterk gecontroleerde productie

Het grootste deel van je leven speelt zich binnenshuis af en juist daarom is de luchtkwaliteit in je woning van vitaal belang. Veel factoren hebben er een invloed op: ventilatie, kaarsen, reinigingsmiddelen en zelfs de materialen in je interieur, zoals de vloeren. We beperken de uitstoot van schadelijke stoffen door je vloeren zo veel mogelijk intern te produceren. Dat betekent dat we precies weten welke materialen ze bevatten en dat we ervoor zorgen dat je ze zonder lijmproducten kunt plaatsen.


Minimale VOS-emissiewaarde

Dankzij onze interne productie slagen wij erin de uitstoot van VOS of vluchtige organische stoffen tot een minimum te beperken. Dit zijn organische chemicaliën die bij kamertemperatuur een hoge dampdruk hebben. Een voorbeeld van een VOS is formaldehyde, dat bijvoorbeeld ook uitgestoten wordt door hout. De formaldehyde-emissie van onze laminaatvloeren is verwaarloosbaar en 10 keer lager dan voorgeschreven in de EU-beperkingen, waardoor ze volkomen veilig zijn voor jezelf en je gezin. De emissiewaarde van onze vloeren is dus vergelijkbaar met de emissie van natuurlijk hout. Meteen de reden waarom ons de M1- en A+-labels toegekend werden.

Quick-Step-laminaatvloeren hebben een zeer lage emissiewaarde

Aangedreven door groene energie


Onze eigen warmte regelen

Ons interne houtafval dat niet hergebruikt kan worden in laminaatvloeren, krijgt een nieuw leven in de vorm van groene energie. Het houtstof dat ontstaat bij het zagen en schuren van onze planken bijvoorbeeld, is te fijn om te recycleren, maar het vormt nog steeds een geschikte warmtebron voor onze droogautomaten en persen. 70% van de warmtevereisten van onze laminaat- en vinylproductie wordt gedekt door groene energie.


Inspanningen op groepsniveau

Maar wij gaan nog verder dan dat. Unilin – de groep achter Quick-Step – heeft geïnvesteerd in twee biomassacentrales om houtstof en niet-recycleerbaar houtafval om te zetten in groene energie. Deze energie wordt gebruikt voor onze eigen productieprocessen – wat overblijft, wordt beschikbaar gemaakt binnen de gemeenschap. Bovendien zijn we afhankelijk van energie van windmolens en zonnepanelen. Daardoor wordt op vandaag ongeveer de helft van de productie van de groep aangedreven door hernieuwbare energie.

Unilins biomassacentrale zet afval om in groene energie

Door gebruik te maken van groene energie,
hebben we in 2020 meer dan 200.000 ton CO2-uitstoot vermeden.

Naleving van strenge normen


Europese koploper

Wist je dat wij de allereerste fabrikant van laminaatvloeren waren die het EU Ecolabel in ontvangst mocht nemen? De Europese Unie kent het Ecolabel alleen toe aan producten en diensten die tijdens hun hele levenscyclus aan de strengste milieunormen voldoen.

We zijn heel trots dat de Capture-laminaatcollectie van Quick-Step houder is van het gerenommeerde Cradle-to-Cradle Certified Material Health Certificate™. Deze erkenning, waarmee wij als eerste laminaatproducent bekroond zijn, is een bewijs van ons continue streven naar transparantie en het welbevinden van de gebruiker. De certificering garandeert dat elk materiaal dat we gebruiken in onze vloerbedekking zorgvuldig getest is en veilig en niet-toxisch wordt geacht voor zowel de gebruikers als het milieu.


Onophoudelijk optimaliseren

Om de milieu-impact van je laminaatvloer tot een minimum te beperken, maken wij gebruik van de levenscyclusanalysemethode (LCA) om te berekenen waar wij nog beter kunnen doen op vlak van de levenscyclus van onze producten. Dit resulteert in een milieuproductverklaring (EPD), die wij nauwgezet naleven.

De volgende labels tonen aan dat je vloer voldoet aan enkele van de strengste milieu- en gezondheidsnormen:

 • A+-emissielabel

  A+

  Het emissiecertificaat als erkenning voor zeer lage emissiewaarden. A+ is de hoogste categorie en staat voor de laagste emissiewaarde.
  Het emissiecertificaat als erkenning voor zeer lage emissiewaarden. A+ is de hoogste categorie en staat voor de laagste emissiewaarde.
 • M1-emissielabel

  M1

  Het bewijs dat onze vloerproducten geen giftige stoffen afgeven en geurloos zijn. M1 is de hoogste categorie in de Finse classificatie en staat voor de laagste emissiewaarde.
  Het bewijs dat onze vloerproducten geen giftige stoffen afgeven en geurloos zijn. M1 is de hoogste categorie in de Finse classificatie en staat voor de laagste emissiewaarde.
 • PEFC

  Wereldwijd vertrouwd handelsmerk voor houten producten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
  Wereldwijd vertrouwd handelsmerk voor houten producten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
 • EU Ecolabel-milieulabel

  EU Ecolabel

  Een milieukeurmerk dat wordt toegekend aan producten en diensten die gedurende hun hele levenscyclus aan de strengste milieunormen voldoen.
  Een milieukeurmerk dat wordt toegekend aan producten en diensten die gedurende hun hele levenscyclus aan de strengste milieunormen voldoen.
 • EPD

  Met onze milieuproductverklaring geven wij blijk van ons engagement om nauwkeurige, betrouwbare en vergelijkbare informatie te verstrekken over de milieuprestaties van onze laminaat- en parketproducten.
  Met onze milieuproductverklaring geven wij blijk van ons engagement om nauwkeurige, betrouwbare en vergelijkbare informatie te verstrekken over de milieuprestaties van onze laminaat- en parketproducten.
 • Nordic Swan-milieulabel

  Nordic Swan Ecolabel

  Hoog aangeschreven Scandinavisch ecologisch label voor producten die gedurende de hele levenscyclus voldoen aan de strengste eisen op vlak van milieunormen.
  Hoog aangeschreven Scandinavisch ecologisch label voor producten die gedurende de hele levenscyclus voldoen aan de strengste eisen op vlak van milieunormen.